หน้าหลัก

UCCtrip

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความเป็นสากล
(Assessment 21st Century Skills and Internationalism)
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เมือง และ อุตสาหกรรมระดับโลก
และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์

ณ สหราชอาณาจักร และ ประเทศไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2561
จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ

เงื่อนไข :
1) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน
2) หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ กรณีที่ผู้สมัครเดิมยังไม่ได้ยืนขอทำวีซ่า

ติดต่อสอบถาม :
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 083-449-0546 คุณฉันทลักษณ์
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2561

เกี่ยวกับโครงการ

กำหนดการขั้นตอนชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com