หน้าหลัก

km2019

อัตราค่าลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)
· 4,500 บาท/ คน
· 3 คนขึ้นไป 4,000 บาท/คน
อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
http://tam.tris-db.com/index.php/2018
หรือที่ www.trisacademy.com