ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา SDGs ครั้งที่ 4 : District Talk & SDG11 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Student Lounge ชั้น 5 อาคาร 7  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท  ซึ่งงานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของ Kiid Expo (13-15 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
งานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องจากงานสัมมนา ครั้งที่ 3 (9 มกราคม) SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action” …เชื่อมโยงสู่ Rama 4 Innovation District ที่มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง (CU & BU)  เป็นเพื่อนบ้านกัน  “ย่านเชื่อมย่าน”  และยกระดับสู่เพื่อนเมือง (เพื่อนบ้านของย่านพระราม 4 สู่ย่านนางเลิ้ง ย่านบางกระเจ้า ย่านเยาวราช-เจริญกรุง ย่านคลองสาน ย่านภาษีเจริญ
 
รวมทั้ง ยังมีตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ในเมือง Amsterdam (พื้นที่จริง) เป็นการจุดประกายการพัฒนาเมืองผ่าน Circular economy  ที่มุ่งพัฒนามหานครสู่ความยั่งยืน
 
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/forms/QqZEeIKA7UiOlth93

Kiid Expo (13-15 กุมภาพันธ์ 2562)