หน้าหลัก

sdgs2019-3

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3
SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. รายละเอียดโครงการ
2. กำหนดการ
3. หนังสือเรียนเชิญ
4. แผนที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :
1. ท่านผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ โปรดกรุณาลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 (By Invitation only) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สถาบันฯ จะทำการยืนยันสิทธิการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ (ผ่าน e-mail ของท่าน) เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เกี่ยวกับโครงการ

กำหนดการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

CV ของวิทยากร และเอกสารประกอบ

Ms Duriya Amatavivat
Inspector-General
Ministry of Education, Thailand
Per Österström
Head of Transport & Automotive Industry at Business Region Göteborg

Presentation