ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

admin

 • สถาบันคลังสมองของชาติ Knowledge Network Institute of Thailand หนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษา ให้ตอบสนองกับสังคม
 • คำนำหน้านาม :นาย
 • ชื่อ :administrator
 • นามสกุล :knitorth
 • เพศ :ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ตำแหน่งทางวิชาการ :ไม่มี
 • ตำแหน่งงาน :ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • เบอร์ติดต่อ :02-126-7632-34
 • ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน :สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย
 • สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ :-
 • คณะ/สำนักวิชา :-
 • ที่อยู่หน่วยงาน :อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19
 • เลขที่ :เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา
 • ตำบล/แขวง : แขวงทุ่งพญาไท
 • อำเภอ/เขต :เขตราชเทวี
 • จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ :10400
 • โทรศัพท์ :02-126-7632-34
 • แฟกซ์ :02-126-7635
 • ออกใบเสร็จในนาม :-
 • ที่อยู่เลขที่ :-
 • แขวง/ตำบล :-
 • เขต/อำเภอ :-
 • จังหวัด :-
 • รหัสไปรษณีย์ :-
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :-
 • ผู้ประสานงาน :-
 • โทรศัพท์/มือถือ :-
 • อีเมลผู้ประสานงาน :contact@knit.or.th
 • หมายเหตุ :-

ไม่มีโพสในรายการนี้