ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

หนังสือ

อุดมศึกษาไทย เวที่ไทยเวทีโลก

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : Sold Out

 

วัฒนธรรมสำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

สั่งซื้อ : ราคาตามปก 170 บาท ลดเหลือเล่มละ 150 บาท กรุณาระบุรายละเอียด,Read more

 

การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

ศาลปกครองกับคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

หนังสือ ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดย สถาบันคลังสมองของชาติ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สินค้าหมด

 

แนวทางการทำงานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

กลไกกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

การเขียนบทความวิชาการ เพื่อสังคม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ติดต่อ : คุณณราพร ทางเบอร์โทร 02-126-7632*131Read more

 

ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ปฏิรูปอุดมศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

สภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

คุณธรรม จริยธรรมของสภามหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

การประเมินสภามหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

กฎหมายและวิธีปฏิบัติ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

งานวิชาการเพื่อสังคม หลักการและวิธิการ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ติดต่อ : คุณณราพร ทางเบอร์โทร 02-126-7632*131Read more

 

ประมวลบทความวิชาการ เพื่อสังคม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ติดต่อ : คุณณราพร ทางเบอร์โทร 02-126-7632*131Read more

 

อุดมศึกษาอังกฤษ : สะท้อนความคิดจากการดูงาน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ขอเล่มฟรี : โดยทำหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติRead more

 

จากวิทยาทานสู่การผลิตและการจำหน่ายสินค้า: ความปั่นป่วนของอุดมศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี การสั่งซื้อ : Sold Out โดยRead more

 

Goodbye Social Enterprise โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ขอเล่มฟรี : โดยทำหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติRead more