สั่งซื้อ : ราคาตามปก 170 บาท ลดเหลือเล่มละ 150 บาท กรุณาระบุรายละเอียด, จำนวน ติดต่อมาที่คุณรัชนี ทางเบอร์โทร 02-126-7632*122 หรือ อีเมล์ ratchanee@knit.or.th (คิดค่าส่งตามน้ำหนักจริง)

โดย ศ.เจตนา นาควัชระ

culture_of_edu_th_ct