หน้าหลัก

Seoul-Korea-Knit2017

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอน
และการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้”
(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning
and Social Engagement in South Korea)

ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสุกัญญา เศษขุนทด sukanya@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 103
นายสมเกียรติ กิติเมธาวีนันท์ somkiat@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 123

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 ตุลาคม 2560 กำหนดสิ้นสุดการโอนเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุกัญญา เศษขุนทด sukanya@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 103
นายสมเกียรติ กิติเมธาวีนันท์ somkiat@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 123

Download Attachments