หน้าหลัก

Evidence

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.45 น.
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. รายละเอียดโครงการ
2. ร่างกำหนดการ

March 19th, 2018
at Ballroom A, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand

หมายเหตุ :
ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มีนาคม 2561
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

เกี่ยวกับการสัมมนา

evidence61

กำหนดการ

agendaevidence61

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มีนาคม 2561

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

คุณรัชนี บุญพา โทรศัพท์ 02-126-7632 ถึง 34 ต่อ 122 อีเมล์ ratchanee@knit.or.th