หน้าหลัก

cdp4tl

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง
สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. รายละเอียดโครงการ
2. กำหนดการ SDGs & ISCN 2018 program
3. แผนที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 200 ท่าน เท่านั้นโดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการ ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
2. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาท/คน (1วัน)
3. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท/คน (2 วัน)
4. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมสัมมนาฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

เกี่ยวกับโครงการ

กำหนดการ

แผนที่

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาท/คน (1วัน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท/คน (2 วัน)

ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

คุณวิสุทธินี แสงประดับ และคุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ
โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 115, 101
อีเมล์ wisuttinee@gmail.com , chrjhan1411@gmail.com