หน้าหลัก

r3i-3

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่
R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design รุ่นที่ 3
9-11 ตุลาคม 2561
ณ ห้อง Ballroom B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 42 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 42 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท : ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยาย และปฎิบัติการตลอด 3 วัน
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
(ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ขอผู้เข้าร่วมการอบรม)

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการสถานที่จัดประชุม

ณ ห้อง Ballroom B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

แนะนำที่พัก

โรงแรม โทร เว็บไซต์
1 ศศนิเวศน์
(ซ.จุฬาลงกรณ์ 12)
02 216 8844 www.sasin.edu/sasahouse
2 กฤษณ์ไทย เรสซิเดนซ์
(สนามกีฬาแห่งชาติ)
02 219 4100 http://www.kritthai.com/
3 Reno Hotel
(ซ.เกษมสันต์ 1)
02 612 3096 http://www.renohotel.co.th/
4 ไนน์ ดีไซน์ เพลส
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02- 612 5043 https://ninedesignblog.wordpress.com/
5 แฮปปี้ ทรี
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02 612 4799 http://www.happy3.co.th/
6 Siam Square House
(ถ.พระราม 1)
062-142 8959

การชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ
328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-127-7632-34 ต่อ 110
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล patchaya@knit.or.th