หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ. รุ่นที่ 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ

หลักสูตร-RSAP-1.1