หน้าหลัก

cm7

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน (ระยะเวลา 2 วัน)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป
– เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับ 02-126-7632 ต่อ (122 คุณรัชนี) (108 จริยา) (101 คุณฉันทลักษณ์) เพื่อตรวจสอบชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตร

กำหนดการ

cm7

สถานที่จัดประชุม

โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ข้อมูลที่พัก

โรงแรม โทร เว็บไซต์
1 ศศนิเวศน์
(ซ.จุฬาลงกรณ์ 12)
02 216 8844 www.sasin.edu/sasahouse
2 กฤษณ์ไทย เรสซิเดนซ์
(สนามกีฬาแห่งชาติ)
02 219 4100 http://www.kritthai.com/
3 Reno Hotel
(ซ.เกษมสันต์ 1)
02 612 3096 http://www.renohotel.co.th/
4 ไนน์ ดีไซน์ เพลส
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02- 612 5043 https://ninedesignblog.wordpress.com/
5 แฮปปี้ ทรี
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02 612 4799 http://www.happy3.co.th/
6 Siam Square House
(ถ.พระราม 1)
062-142 8959

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

หลักสูตรฯ ครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุม
1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมการอบรม

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ
โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 101/ 098-459-5515
อีเมล์ Carjhan1411@gmail.com