งานก้าวพอดี 2565 เวทีเสวนา 2 “พลังคุณค่าคน…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดย สถาบันคลังสมองของชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 15.20-16.50 น.
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก