ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

หลักสูตร

Image Not Available

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creating Digital Pathways for Teaching and Learning #2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน แผนที่ ติดต่อ หน้าหลัก วันอังคารที่Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร เสียงสะท้อนจากรุ่น1, 2 กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่Read more

 
Image Not Available

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมหลักสูตร UGP ครั้งที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายละเอียดหลักสูตร แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ R+3I (Ideate, Innovate , Impact) Executive Program รุ่นที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร สถานที่จัดงาน การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19 (FGP 19)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่นRead more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ R+3I (Ideate, Innovate , Impact) Executive Program

1 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร สถานที่จัดงาน การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP ครั้งที่ 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ทำเนียบรุ่น ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลักRead more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP ครั้งที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ทำเนียบรุ่น ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลักRead more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 5Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 (FGP 18)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่นRead more

 

[ยกเลิก] หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP ครั้งที่ 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ทำเนียบรุ่น ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลักRead more

 

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร เสียงสะท้อนจากรุ่น1, 2 กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่Read more

 
Image Not Available

Workshop on Evidence Synthesis for Decision Making

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับการสัมมนา กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก วันจันทร์ที่ 19 มีนาคมRead more

 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัย กับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม ในประเทศเกาหลีใต้

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ติดต่อ หน้าหลัก โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอน และการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้” (UniversityRead more

 

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ติดต่อ หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ กำหนดการ โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2017Read more

 
Image Not Available

งานสัมมนา ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 เครื่องมือในการบริหารจัดการ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการฯ กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก ตอนที่ 3Read more

 
Image Not Available

งานสัมมนา ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 พร้อมรับมือ Thailand 4.0

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการฯ กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก ประกาศเลื่อนการจัดงาน งานสัมมนาฯRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม (SeS) หัวข้อ From SeS Framework to Research Proposals รุ่น 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น SES4Read more