ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

รายงานวิจัย

โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาท ในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

 

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วัทย์