หน้าหลัก

r3i-5

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่
R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design รุ่นที่ 5
วันที่ 17-19 เมษายน 2562
ณ ห้อง Ballroom A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 40 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และได้รับการยืนยันในการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
3. สถาบันฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 18,000 ซึ่งครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. หนังสือชุด การบริหารจัดการงานวิจัยจำนวน 3 เล่ม
4. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการสถานที่จัดประชุม

ณ ห้อง Ballroom B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ข้อมูลที่พัก

โรงแรม โทร เว็บไซต์
1 ศศนิเวศน์
(ซ.จุฬาลงกรณ์ 12)
02 216 8844 www.sasin.edu/sasahouse
2 กฤษณ์ไทย เรสซิเดนซ์
(สนามกีฬาแห่งชาติ)
02 219 4100 http://www.kritthai.com/
3 Reno Hotel
(ซ.เกษมสันต์ 1)
02 612 3096 http://www.renohotel.co.th/
4 ไนน์ ดีไซน์ เพลส
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02- 612 5043 https://ninedesignblog.wordpress.com/
5 แฮปปี้ ทรี
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02 612 4799 http://www.happy3.co.th/
6 Siam Square House
(ถ.พระราม 1)
062-142 8959

การชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ
328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-127-7632-34 ต่อ 110
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล patchaya@knit.or.th