ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรม

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น USP 3Read more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 11

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 11Read more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 11Read more

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching andRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น ERM 4Read more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ แนะนำที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น OK3R3Read more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ.|รศ.” รุ่น 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น RSAP 1 เอกสารโครงการRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 6

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่Read more

 

หลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร แนะนำที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นRead more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ แนะนำที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น OK3R2Read more

 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital Transformation Health Check for University Preparedness

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ การทำแบบสำรวจ กำหนดการ ติดต่อ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล DigitalRead more

 

เสวนา “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

เสวนา “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00-14.00 น.Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น ERM 3Read more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 10Read more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 10

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 10Read more

 

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 28 (UGP)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน ทำเนียบรุ่น ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นRead more