หน้าหลัก

ERM7

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 7
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

หมายเหตุ : ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป หรือสามารถส่งผู้แทนได้โดยไม่มีผลกระทบกับข้อมูลการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน
– เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับ 02-126-7632 ต่อ (122 คุณรัชนี) (108 จริยา) (101 คุณฉันทลักษณ์) เพื่อตรวจสอบชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการ

agenda-ERM7

ที่พัก

ลำดับ ที่พัก โทร เว็บไซต์
1 ศศนิเวศน์ (ซ.จุฬาลงกรณ์ 12) 02 216 8844 https://cms-dev.sasin.edu/wp-content/uploads/2020/02/Sasa-International-House.pdf
2 Evergreen Place Siam by UHG 02-219-1111 https://www.evergreenplacesiam.com/
3 โรงแรมเอเชีย 02-217-0808 http://www.asiahotel.co.th/asia_bangkok/th/
4 Reno Hotel (ซ.เกษมสันต์ 1) 02 612 3096 http://www.renohotel.co.th/
5 ไนน์ ดีไซน์ เพลส (ซ.เกษมสันต์ 3) 02- 612 5043 https://ninedesignblog.wordpress.com/
6 Siam Square House (ถ.พระราม 1) 062-142 8959 https://siam-square-house.bangkokshotels.com/
7 CU iHOUSE เรือนวิรัชมิตร 066-095-1670 https://pmcu.co.th/?page_id=9795
8 Siam Nitra Boutique Hotel 096-262-5465 https://www.facebook.com/SiamNitra/
9 HOUSE OF PAPA BANGKOK SIAM 092-428-8264 https://www.facebook.com/houseofpapabangkok

การชำค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน
** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนไม่รวม ค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน

footer_howtopay

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

ติดต่อ สถาบันคลังสมองของชาติ

โทรศัพท์ : 02-126-7632 ต่อ 101, 108 (สำนักงาน)

โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)

E-mail : carjhan1411@gmail.com

1. คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 101 อีเมล์ carjhan1411@gmail.com
2. คุณจริยา สระทองพิมพ์ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 108 อีเมล์ jariya@knit.or.th