หน้าหลัก

RSAP

อบรม 3 ช่วง (รวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน)
• ช่วงแรก Overview : ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารอุดมศึกษา 1
• ช่วงสอง Follow Up : ระหว่างเดือน เดือนสิงหาคม/ เดือนกันยายน/ เดือนตุลาคม
• ช่วงสาม Sharing : เดือนพฤศจิกายน

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
– ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก) (รวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป หรือสามารถส่งผู้แทนได้โดยไม่มีผลกระทบกับข้อมูลการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับ 02-126-7632 ต่อ (122 คุณรัชนี) (108 จริยา) (101 คุณฉันทลักษณ์) เพื่อตรวจสอบชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการ

ที่พัก

ลำดับ ที่พัก โทร เว็บไซต์
1 โรงแรมสุคนธ์ (ใกล้สถานีรถไฟฟฟ้าพญาไท) 02 163 4390
2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 02 247 0123
3 โรงแรม Tranz (ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงค์พญาไท และสถานีรถไฟฟฟ้าพญาไท) 02 245 6779 www.hoteltranz.com
4 Hotel Thomas Bangkok (ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงค์พญาไท และสถานีรถไฟฟฟ้าพญาไท) 02 252 5999 www.hotelthomasbangkok.com

การชำระค่าลงทะเบียน

footer_howtopay

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)
 

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ /108 คุณจริยา
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com