ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

หนังสือ

หนังสือ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเเละพัฒนา หลักการเบื้องต้นเเละเเนวปฎิบัติ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

พิมพ์ครั้งที่ 1:  ตุลาคม 2564 ISBN: 978-616-93869-0-2 ผู้เขียน: กัมปนาท วิจิตรศรีกมล.Read more

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการจัดสมดุล กรณีพิพาท มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

คู่มือความรู้ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) กับความเหลื่อมล้ำในสังคม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

เกษตรไทย ๒๕๗๓

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี เกษตรไทย ๒๕๗๓ สรุปและเรียบเรียงโดย ยุคล ลิ้มแหลมทองRead more

 

ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สินค้าหมด ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย สรุปและเรียบเรียงโดน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวังRead more

 

เรียนรู้จาก คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สินค้าหมด

 

ระบบการได้มา และการประเมิน สภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

กรณีตัวอย่าง ตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันในต่างประเทศ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

กรณีตัวอย่าง ตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันในต่างประเทศ

 

มหาวิทยาลัย หุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

มหาวิทยาลัย หุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร University Role : Public Engagement in UKRead more

 

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

Socially Engaged Scholarship

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง กับอุดมศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

Event & Activities 2560

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

อุดมศึกษาไทย เวที่ไทยเวทีโลก

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : Sold Out

 

วัฒนธรรมสำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

สั่งซื้อ : ราคาตามปก 170 บาท ลดเหลือเล่มละ 150 บาท กรุณาระบุรายละเอียด,Read more

 

การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

ศาลปกครองกับคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 50 บาทRead more

 

หนังสือ ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดย สถาบันคลังสมองของชาติ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สินค้าหมด