ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

บทความ

การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ โดย รศ.สมพร  อิศวิลานนท์

 

สรุปโครงการเข้าร่วมประชุม NCCPE 2017

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

สรุปโครงการเข้าร่วมประชุม NCCPE 2017 สรุปโครงการเข้าร่วมประชุม 2017 Engage Conference และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่Read more

 

นโยบายน้ำไทย (3)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ข้อเสนอแนะของ ดร. อาณัติ อาภาภิรม เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของไทยในอนาคตนั้น อย่างแรกคือคงต้องอาศัยพลังประชารัฐ หมายความว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชน ประชาชน และภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาRead more

 

นโยบายน้ำไทย (2)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ปัญหาเรื่องน้ำของไทย นอกจากจะเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ยังมีเรื่องของนโยบายของภาครัฐ และการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถ้าว่ากันไปจริงๆ แล้ว ส่วนใหญ่เราจะโทษเรื่องของธรรมชาติและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่หากวิเคราะห์ลึกๆ แล้วRead more

 

นโยบายน้ำไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต ซึงเป็นงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และมีอีกหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่ประสานงานคือ สถาบันคลังสมองของชาติ ผลงานดังกล่าวได้รวบรวมนโยบายน้ำที่รัฐได้กำหนดขั้นตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยRead more