ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรม

Image Not Available

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น USP 4Read more

 

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น6

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น ERM 6Read more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา”รุ่น 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก ข้อมูลหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น 2 เอกสารหลักสูตรRead more

 

หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ.|รศ.” รุ่น 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น RSAP 2Read more

 

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น ERM 5Read more

 

งานสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Risk Awareness : การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการกับกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัย : เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ หน้าหลัก งานสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Risk Awareness : การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการกับกลยุทธ์Read more

 

การประชุมสัมมนาในกรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  https://forms.gle/4vTJ3G18pj26DjRbA ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น ทางผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนก่อน โดยหลังจากการพิจารณาข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนมา จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ ภายในRead more

 

ก้าวพอดี เวทีเสวนา 2 SEP for SDGs

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

กำหนดการสัมมนา

 

หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา”รุ่น 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก ข้อมูลหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น 1 เอกสารหลักสูตรRead more

 

เสวนา “เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ หน้าหลัก เสวนา “มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญากับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” วันที่ 28Read more

 

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาทางออนไลน์ เรื่อง “การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลาย ต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลาRead more

 

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง ““จับตาสถานการณ์น้ำปี 2564: จะเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ไหม”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ 3 ช่องทาง คือ Facebook Kehakaset Magazine วารสารเคหการเกษตร www.facebook.com/kehakaset YouTubeRead more

 

การสัมมนาวิชาการ “ยกระดับยางพาราไทย สู่ศูนย์กลางการค้ายางระดับโลก”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายละเอียดโครงการ กำหนดการสัมมนา เอกสารเผยแพร่งานวิจัย 1 เอกสารเผยแพร่งานวิจัย 2

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 11

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 11Read more

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of TeachingRead more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 3

1 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ แนะนำที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น OK3R3Read more

 

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น ERM 4Read more