ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรม

หลักสูตร การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รุ่น 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก UT รุ่น 1Read more

 

หลักสูตรกลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา รุ่น 1 Modern Life Long Learning strategy for Higher Education

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LLLRead more

 

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น USPRead more

 

หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา”รุ่น 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก ข้อมูลหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น 3 เอกสารหลักสูตรRead more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ.|รศ.” รุ่น 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ที่พัก การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น RSAPRead more

 

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 7

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่Read more

 

หลักสูตร การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รุ่น 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก UT รุ่น 1Read more

 

หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก เอกสารโครงการRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 15

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 15Read more

 
Image Not Available

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 14

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 14Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 15Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 14Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 28

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

งานก้าวพอดี 2565 เวทีเสวนา 2 “พลังคุณค่าคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

งานก้าวพอดี 2565 เวทีเสวนา 2 “พลังคุณค่าคน…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย สถาบันคลังสมองของชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22Read more