หน้าหลัก

เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง “สังคมสูงวัยในชนบท: ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกร”
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00-15.30 น.
ผ่าน Zoom

ภายใต้โครงการ “สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ สำหรับสังคมคุณภาพและผู้สูงวัย”
โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ติดต่อสอบถาม : คุณแจง (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)
065-361-4599 jang.nira26@gmail.com

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/eXbquGEthopyKCMKA