มหาวิทยาลัย หุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร
University Role : Public Engagement in UK

รวบรวมจาก บันทึกของ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ในพล็อก Gotoknow
ชุด ” เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร”

PE-in-UK-book