หน้าหลัก

usp5

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน เท่านั้น
ค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
– ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท/ท่าน (**ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน)
– หากท่านมีรายชื่อแล้วและต้องการขอยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดหลักสูตร 10 วันทำการ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าลงทะเบียนให้ท่านในกรณีที่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตรน้อยกว่า 10 วันทำการก่อนเริ่มหลักสูตร
เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับ 02-126-7632 ต่อ (122 คุณรัชนี) (108 จริยา) (101 คุณฉันทลักษณ์) เพื่อตรวจสอบชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

In-house Training กรุณาติดต่อคุณฉันทลักษณ์โดยตรง

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
1. การเข้าอบรมตลอด 2 วัน
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 2 วัน
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการ

ที่พัก

ลำดับ ที่พัก โทร เว็บไซต์
1 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส คุณจริยา (จอย) เบอร์โทร: 063-632-2441  jariya@mbk-ht.com
2 ศศนิเวศน์ (ซ.จุฬาลงกรณ์ 12) 02 216 8844 https://cms-dev.sasin.edu/wp-content/uploads/2020/02/Sasa-International-House.pdf
3 Evergreen Place Siam by UHG 02-219-1111 https://www.evergreenplacesiam.com/
4 โรงแรมเอเชีย 02-217-0808 http://www.asiahotel.co.th/asia_bangkok/th/
5 Reno Hotel (ซ.เกษมสันต์ 1) 02 612 3096 http://www.renohotel.co.th/
6 ไนน์ ดีไซน์ เพลส (ซ.เกษมสันต์ 3) 02- 612 5043 https://ninedesignblog.wordpress.com/
7 Siam Square House (ถ.พระราม 1) 062-142 8959 https://siam-square-house.bangkokshotels.com/
8 CU iHOUSE เรือนวิรัชมิตร 066-095-1670 https://pmcu.co.th/?page_id=9795
9 Siam Nitra Boutique Hotel 096-262-5465 https://www.facebook.com/SiamNitra/
10 HOUSE OF PAPA BANGKOK SIAM 092-428-8264 https://www.facebook.com/houseofpapabangkok

การชำระค่าลงทะเบียน

footer_howtopay

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)
 

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ /108 คุณจริยา
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com